GRÖN TEKNIK


Innebär att du som konsument kan få skattereduktion för delar av kostnaden, om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. 


Det är endast arbete och material, som ger rätt till avdrag. 50% för t.ex. installation av laddningspunkt för elfordon.
Övriga kostnader så som resor och utrustning som företaget har, ger inte rätt till avdrag. Som mest kan du få 50 000 kr per år i skattereduktion, för installation av grön teknik. 

Viktigt att tänka på! 

Du som konument måste ha betalat tillräckligt med skatt under året, för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rotavdraget eller rutavdraget.